Anticimex har sedan tidigare anlitats för inre skadedjursbekämpning. Från och med den 26 juni 2017, kommer de även att hantera BRF Solhagas yttre skadedjursbekämpning.

Om du har problem med skadedjur så kontaktar du Anticimex på telefonnummer 019-25 10 60. Meddela alltid försäkringsuppgifter: Länsförsäkringar, försäkringsnummer: 2326939.

Om du har problem med fåglar så är det HSB som tar hand om det. Felanmäl på vanligt sätt på telefonnummer 019-27 00 32.

Med vänlig hälsning
BRF Solhagas styrelse