Tvättstugor

Brf Solhaga har 6 fristående tvättstugor centralt belägna på respektive halvgränd. Det finns 2 grovtvättstugor, en på Stödjegränd jämna och en på Ledgränd udda.

Information om tvättstugorna

 • Kostnaden för att använda tvättstugan ingår i månadsavgiften.
 • Tvättstugan får användas kl. 05.00 – 23.00
 • Bokning görs med cylinder som är märkt med ditt lägenhetsnummer.
 • Nummer 700 samt 900 används av hemtjänst respektive botjänst.
 • Bokning sker med 4 maskiner under 2 timmar plus en timmas förskjutning för torkskåp och tumlare.
 • Det finns 4 tvättmaskiner, 2 torkskåp, 2 torktumlare och 1 mangel i varje tvättstuga.
 • Grovtvättstugan innehåller 1 grovtvättmaskin samt ett torkrum.
 • Tvätt som inte hämtats i tid får plockas ur maskiner/skåp/tumlare av den som har nästa tid utan att vikas och oavsett om den är torr/klar eller inte.
 • Föremål som varit i kontakt med hästar eller motsvarande som kan leda till lukt eller allergiproblem får inte tvättas i tvättstugan.
 • Färgning av kläder får inte göras i tvättstugan.
 • Torka ur tvättmedelsbehållarna med trasa eller använd en diskborste när tvättmaskinen går igång och vattnet rinner genom behållarna.
 • Gör rent filter med borste både i torkskåp och torktumlare.
 • Gör rent golvet i torkskåpen det finns sopborstar och trasor till hjälp.
 • Centraldammsugare är avsedd för rengöring av filter till torktumlare.
 • Toalett finns i tvättstugan.

Grovtvättstugorna

Grovtvättstugorna är uppdelade så att halva området är hänvisade till den ena och halva till den andra genom att ”tagen” endast går till en av dem. Uppdelningen är följande:

 • Grovtvättstugan Ledgränd jämna – hela Ledgränd samt Stolpgränd jämna
 • Grovtvättstugan Stödjegränd jämna – hela Stödjegränd samt Stolpgränd udda

Kontaktpersoner

Kontakta sophus- och tvättstugevärden på din halvgränd om du har frågor:

Område Namn Telefon E-post
Stolpgränd jämna Majvor Tollofsén 019-25 50 99  
Stolpgränd udda Birger Eriksson 072-502 46 01  
Ledgränd jämna Almira Kozarcanin 073-946 43 66  
Ledgränd udda Git Velamsson 073-872 38 03  gits.post@gmail.com
Stödjegränd jämna Claes Johansson 070-692 15 12 claes.johansson0221@gmail.com
Stödjegränd udda Ingrid Johansson 070-427 12 76 ingrid.myrbo@gmail.com