Måndagen den 10 april påbörjar Eon arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningarna i Solhaga. Det innebär att den genomgående cykelbanan i området kommer att grävas upp.

Det betyder att du som cyklar eller går kommer att få ta en omväg för att komma igenom Solhaga.
Blå markering = Alternativ cykel/gångväg.
Grön markering = Uppgrävt och staketförsett dike.
Gul markering = Avstängt

Arbetet beräknas att pågå fram till vecka 29.

Med vänlig hälsning
Gunilla Wickman Rostedt
Teknisk förvaltare och Projektledare