Kontaktpersoner

 
Roll Namn Telefon E-post
Boservice, garage och p-platser Désirée Thell 019-27 00 44  solhagasreception@gmail.com
HSB Kundtjänst och felanmälan   010-303 27 00  
AVARN Jour, akuta fel efter kontorstid   019-27 07 03  
AVARN Security Felparkeringar   010-222 34 10  
Senioransvarig Anita Alm 019-27 87 31  
Junioransvarig Anna-Karin Steen 070-310 76 20  
Pubansvarig Mikael Lundqvist 070-632 18 72  
Studieansvarig      
Reseansvarig Bodil Johansson 019-27 20 16  
Badparksvärd Fredrik Steen 070-206 28 97  fredriksteen@hotmail.com
Valberedning Lars Dahlström 019-27 04 87  
Valberedning Dan Bodin 019-26 05 46  
Valberedning Tommy Scott 072-520 71 80  
Grändekoansvarig Annelie Evertsson 070-458 27 44  
Snickarbodsansvarig Nils Edwertz 076-195 03 64  
Hemsideansvarig Johan Bernström 070-814 18 80  johan.bernstrom@gmail.com