KONTAKTPERSONER

Roll Namn Telefon
Boservice, garage och p-platser Désirée Thell 019-27 00 44
HSB Kundtjänst och felanmälan 010-303 27 00
AVARN Jour, akuta fel efter kontorstid 019-27 07 03
AVARN Security Felparkeringar 010-222 34 10
Senioransvarig Anita Alm 019-27 87 31
Junioransvarig Anna-Karin Steen 070-310 76 20
Pubansvarig Mikael Lundqvist 070-632 18 72
Studieansvarig Parvin Taghi 073-516 98 04
Reseansvarig Bodil Johansson 019-27 20 16
Badparksvärd Fredrik Steen 070-206 28 97
Valberedning Lars Dahlström 019-27 04 87
Valberedning Dan Bodin 019-26 05 46
Valberedning Tommy Scott 072-520 71 80
Grändekoansvarig Annelie Evertsson 070-458 27 44
Snickarbodsansvarig Nils Edwertz 076-195 03 64
Hemsideansvarig Johan Bernström 070-814 18 80