KONTAKTPERSONER

Roll Namn Telefon
Solhagas reception Désirée Thell 019-27 00 44
HSB Kundtjänst och felanmälan 010-303 27 00
AVARN Security Fastighetsjour, störningar eller akuta fel efter kontorstid 010-210 90 00
AVARN Security Felparkeringar 021-31 45 60
Senioransvarig Anita Alm 019-27 87 31
Junioransvarig Anna-Karin Steen 070-310 76 20
Pubansvarig Fredrik Steen 070-206 28 97
Studieansvarig Parvin Taghi 073-516 98 04
Reseansvarig Bodil Johansson 070-492 76 48
Badparksvärd Fredrik Steen 070-206 28 97
Valberedning Lars Dahlström 019-27 04 87
Valberedning Dan Bodin 019-26 05 46
Valberedning Tommy Scott 072-520 71 80
Grändekoansvarig Annelie Evertsson 070-458 27 44
Snickarbodsansvarig Jan-Erik Sjömilla 070-641 80 74
Hemsideansvarig Johan Bernström 070-814 18 80