TVÄTTSTUGA OCH SOPHUS

Se Solhagas Lilla Gula för information och regler i tvättstugan och sophus.

Tvättstugorna

Brf Solhaga har 6 fristående tvättstugor centralt belägna på respektive halvgränd. Det finns 2 grovtvättstugor, en på Stödjegränd jämna och en på Ledgränd udda.

Detta gäller för de tvättstugorna:

 • Kostnaden för att använda tvättstugan ingår i månadsavgiften.
 • Tvättstugan får användas kl. 05.00 – 23.00
 • Bokning görs med cylinder som är märkt med ditt lägenhetsnummer.
 • Nummer 700 samt 900 används av hemtjänst respektive botjänst.
 • Bokning sker med 4 maskiner under 2 timmar plus en timmas förskjutning för torkskåp och tumlare.
 • Det finns 4 tvättmaskiner, 2 torkskåp, 2 torktumlare och 1 mangel i varje tvättstuga.
 • Grovtvättstugan innehåller 1 grovtvättmaskin samt ett torkrum.
 • Tvätt som inte hämtats i tid får plockas ur maskiner/skåp/tumlare av den som har nästa tid utan att vikas och oavsett om den är torr/klar eller inte.
 • Föremål som varit i kontakt med hästar eller motsvarande som kan leda till lukt eller allergiproblem får inte tvättas i tvättstugan.
 • Färgning av kläder får inte göras i tvättstugan.
 • Torka ur tvättmedelsbehållarna med trasa eller använd en diskborste när tvättmaskinen går igång och vattnet rinner genom behållarna.
 • Gör rent filter med borste både i torkskåp och torktumlare.
 • Gör rent golvet i torkskåpen det finns sopborstar och trasor till hjälp.
 • Centraldammsugare är avsedd för rengöring av filter till torktumlare.
 • Toalett finns i tvättstugan.

Detta gäller för grovtvättstugorna:

Grovtvättstugorna är uppdelade så att halva området är hänvisade till den ena och halva till den andra. Uppdelningen är följande:

 • Grovtvättstugan Ledgränd jämna – hela Ledgränd samt Stolpgränd jämna
 • Grovtvättstugan Stödjegränd jämna – hela Stödjegränd samt Stolpgränd udda

Sophus

Brf Solhaga har 6 sophus centralt belägna på respektive halvgränd. Därutöver finns ett grovsoprum för sopor som inte kan sorteras i miljöstationerna.

Samtliga sophus fungerar som kompletta miljöstationer där alla avfallsfraktioner som sorteras i Örebro kommun kan slängas.

Följande avfallsfraktioner får slängas i sophusen:

 • Tidningspapper
 • Kartong-/pappersförpackningar
 • Vitt glas
 • Färgat glas
 • Mjuk plast
 • Hård plast
 • Metallförpackningar
 • Lysrör
 • Glödlampor
 • Lågenergilampor
 • Småelektronik
 • Trädgårdsavfall
 • Komposterbart hushållsavfall
 • Övrigt hushållsavfall

Grovsopor

Grovsopor/byggavfall/teknikavfall/miljöfarligt avfall
Grovsopor av olika typ får inte slängas eller ställas i sophuset.
Föreningen har ett särskilt grovsoprum dit de flesta andra typer av avfall får fraktas.
Grovsoprummet är öppet och bemannat 15 minuter varje måndag (förutsatt att det inte är en helgdag) mellan kl 19.00-19.15. Stängt i juli månad.

Det går även att låna nyckel till grovsoprummet av sophusvärden (se telefonnummer nedan) eller av bovärdinnan, tel 019-27 00 44

Grovsoporna ska sorteras i ett antal fraktioner vilket framgår av skyltar:
• Byggavfall
• Vitvaror
• Större teknikavfall
• Miljöfarligt avfall (ej mediciner)
• Övrigt grovavfall
• Byteshörna, avser föremål som du anser kan återanvändas av någon annan

Grovsopor får inte ställas utanför grovsoprummet.
Tömning sker kontinuerligt.

Kontaktpersoner

Kontakta sophus- och tvättstugevärden på din halvgränd om du har frågor:

Område Namn Telefon
Stolpgränd jämna Majvor Tollofsén 019-25 50 99
Stolpgränd udda Birger Eriksson 072-502 46 01
Ledgränd jämna Jonas Andersson 072-233 35 63
Ledgränd udda Git Velamsson 073-872 38 03
Stödjegränd jämna Claes Johansson 070-692 15 12
Stödjegränd udda Anne-Marie Lindkvist 076-769 22 15