P.g.a. underhållsarbete i undercentralen kommer strömmen vara bruten på Ledgränd udda, fredag 30 juni kl. 07.00-11.00 och på Ledgränd jämna, fredag 30 juni kl. 11.00-15.00

Hälsningar
El & Tele i Nerike AB