Välkommen på extra stämma 28 november kl. 18:00 på Solhagagården.
BRF Solhagas stadgar har uppdaterats för att följa ny lagstiftning och för det behöver vi få två stämmobeslut innan de kan träda ikraft. Kallelsen gick ut till alla hushåll sista helgen i oktober. Tag med ID-kort. En medlem i varje hushåll kan rösta.

Hälsningar
Brf Solhagas Styrelse