Stämman genomfördes på ett annorlunda sätt i år. Medlemmarnas röster samlades in i förväg men formaliteterna enligt stadgarna genomfördes som vanligt.
En av motionerna som röstades ja till, var parkeringsautomater på gästparkeringarna. Genom att ta betalt så kommer kostnaderna till stor del bäras av de som parkerar, och därigenom finansiera underhåll och tomträttsavgäld mm för den mark som gästparkeringarna upptar. Idag är det finansierat av våra avgifter.
Arbetet med detta kommer att påbörjas inom kort.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse