Vid akuta ärenden mellan kl. 08.30-10.00 kan ni ringa Solhagagården 019-27 00 44
Vid icke akuta ärenden kan ni kontakta felanmälan via Solhagas hemsida: http://brfsolhaga.se/felanmalan/

Häslningar
HSB Felanmälan