Största delen av HSB´s personal i Solhaga har karantän för det finns konstaterat fall av Covid-19.
Den personal som arbetar tar regelbundna snabbtester innan de går i tjänst för dagen och de utför endast arbeten utomhus.
Hoppas ni har överseende med att vi inte hinner utföra arbeten i den takt som vi brukar.

Hälsningar
Fastighetsskötarna i Solhaga