ServiceCenter och felanmälan
Onsdag 12 maj stänger vi kl. 13.00
Torsdag 13 maj och fredag 14 maj har vi stängt

Solhagas reception
Fredag 14 maj är det stängt

Har ni en felanmälan som är akut, ring till AVARN Security tfn: 019-27 07 03.
Vid icke akuta ärenden kan ni kontakta felanmälan via Solhagas hemsida: http://brfsolhaga.se/felanmalan/

Hälsningar
HSB MälarDalarna