Sedan en tid har alla fått ut information om hur man kan föreslå förändringar genom att lämna in en motion till stämman. Lämna den i brevlådan till Solhagagården senast den 29 februari.

Kallelse till stämman som kommer att vara i Solhaga den 4 maj, kommer att komma ut till alla senast 2 veckor innan.

Information om hur fyller i en motion hittar du här:
Motion-BRF-Solhaga-2016.pdf