Då lappsystemet i tvättstugorna känns lite ”omodernt” så har BRF Solhagas styrelse beslutat att sätta upp bokningstavlor istället.

Med den nya bokningstavlan bokar du nu alla fyra maskiner under två timmar (istället för att välja mellan två maskiner i fyra timmar.)  Använder man inte alla maskiner så är det fortfarande okey för andra bostadsrättshavare att ta en ledig maskin. (efter 30 minuter.) Eftersläpningen med torkskåp och torkrum fungerar precis som vanligt.

Bokningstavlan är redan uppsatt i din tvättstuga men är inte i bruk då du måste hämta ut en låscylinder som är märkt med ditt lägenhetsnummer först. Den hämtar du ut på Solhagagården.

OBS! Tavlan kommer att börja gälla måndagen den 2016-03-01 kl. 05:00 då första passet börjar. Detta för att man i möjligaste mån ska hinna flytta och utnyttja de redan bokade tvättiderna.

Extraöppet på Solhagagården onsdagen den 17 februari mellan klockan 16:00-18:00. Det är endast öppet för utkvittering av din låscylinder. Om du känner dig osäker kan vi samtidigt visa hur bokningstavlan fungerar.

Kan du absolut inte denna dag så finns det möjlighet att kvittera ut låscylindern på ordinarie öppettider.
BRF Solhaga/Styrelsen