På Ledgränd udda hade en huvudsäkring gått 8 mars vilket medförde att BRF Solhagas utebelysning var nersläckt fram till kl. 22.00