Det finns ingen belysning på innergården och det beror på ett kabelbrott i marken.
Elprofilen ska åtgärda problemet och det kan ta 1-2 veckor.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse