Om du behöver få hjälp med skadedjursbekämpning inomhus ska du från och med nu kontakta Länsförsäkringar på telefonnummer 021-17 73 00 och uppge försäkringsnummer 232 69 39, namn, adress och vad du behöver hjälp med. Länsförsäkringar vidtar sedan lämplig åtgärd. Kontaktlistor i trapphus kommer att rättas efter stämman.

Om ni har problem med skadedjur utomhus så kontakta BRF Solhagas reception via e-post eller telefon.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse