Tänk på att vara noga med att stänga garagedörren! Om en granne ser att du lämnat garagedörren öppen kan AVARN Security ringas ut för att stänga och låsa. Då är det du som garageinnehavare som betalar utryckningen. Kostnaden är idag 1 000 SEK/utryckning.

Styrelsen