Avfallshantering

Brf Solhaga har 6 sophus centralt belägna på respektive halvgränd. Därutöver finns ett grovsoprum för sopor som inte kan sorteras i miljöstationerna.

Sophus

Samtliga sophus fungerar som kompletta miljöstationer där alla avfallsfraktioner som sorteras i Örebro kommun kan slängas.

Följande avfallsfraktioner får slängas i sophusen:
• Tidningspapper
• Kartong-/pappersförpackningar
• Vitt glas
• Färgat glas
• Mjuk plast
• Hård plast
• Metallförpackningar
• Lysrör
• Glödlampor
• Lågenergilampor
• Småelektronik
• Trädgårdsavfall
• Komposterbart hushållsavfall
• Övrigt hushållsavfall

Grovsopor

Grovsopor/byggavfall/teknikavfall/miljöfarligt avfall
Grovsopor av olika typ får inte slängas eller ställas i sophuset.
Föreningen har ett särskilt grovsoprum dit de flesta andra typer av avfall får fraktas.
Grovsoprummet är öppet och bemannat 15 minuter varje måndag (förutsatt att det inte är en helgdag) mellan kl 19.00-19.15. Stängt i juli månad.

Det går även att låna nyckel till grovsoprummet av sophusvärden (se telefonnummer nedan) eller av bovärdinnan, tel 019-27 00 44

Grovsoporna ska sorteras i ett antal fraktioner vilket framgår av skyltar:
• Byggavfall
• Vitvaror
• Större teknikavfall
• Miljöfarligt avfall (ej mediciner)
• Övrigt grovavfall
• Byteshörna, avser föremål som du anser kan återanvändas av någon annan

Grovsopor får inte ställas utanför grovsoprummet.
Tömning sker kontinuerligt.

Kontakt

Kontakta sophus- och tvättstugevärden på din halvgränd om du har frågor:

Område Namn Telefon
Stolpgränd jämna Majvor Tollofsén 019-25 50 99
Stolpgränd udda Birger Eriksson 072-502 46 01
Ledgränd jämna Almira Kozarcanin 073-946 43 66
Ledgränd udda Git Velamsson 073-073-872 38 03
Stödjegränd jämna Claes Johansson 070-692 15 12
Stödjegränd udda Ingrid Johansson 070-427 12 76