Uteplatser

Samtliga lägenheter på bottenvåningen har tillgång till en uteplats som vanligen är 3,50 meter djup och ungefär lägenhetens längd. Teplatsen tillhör inte bostadsrätten utan får disponeras om den sköts enligt föreningens regler.

Regler för hur uteplatsen ska skötas och hur den får bebyggas finns att ta del av under rubriken ”Blanketter”. Där framgår även vad som gäller för balkonger, inglasning och markiser. Den som bygger på uteplatsen, glasar in, sätter upp markis eller parabol måste ALLTID först träffa ett avtal med föreningen som reglerar ansvar, underhåll, utförande, etc. Besiktning av uteplatser genomförs varje år under juni.