Solhagas parabolstyrda TV-kanaler är ur funktion pga yttre åverkan på parabolen. Problemet förväntas bli åtgärdat i morgon tisdag 27 oktober.