Under våren har vi monterat upp parkeringsautomater utanför förskolorna Strömstaren och Fasanen.
Det betyder att parkeringen vid SolhagaGården kommer att bli en betalparkering från och med 1 mars för dem som vill parkera utanför förskolan.
De övriga besöksparkeringarna i området är dock fortfarande gratis.