För allas information. Under våren kommer vi att montera upp parkeringsautomater utanför båda förskolorna.
Det betyder att parkeringen utanför Solhagagården kommer att bli en betalparkering för dem som vill parkera utanför Strömstarens förskola.