2016-03-18
Alla motorvärmarna kommer att vara programmerade på rätt dag och tid from 2016-03-19. Utom Stödjegränds yttre motorvärmare som fortfarande inte kan styras via internet. En gateway (internetsändare) är utbytt men problemet kvarstår. De arbetar vidare med att felsöka problemet.

2016-03-15
Sedan 29 februari så står motorvärmaren en dag framåt i tiden och de har ännu inte lyckats lösa problemet som är i programvaran. Vill du programmera din avresetid via tid/temp så programmera din motorvärmare ett dygn framåt mot den dag du ska åka med din bil.

Ex. Du vill åka torsdag 18 mars kl. 06.00. Programmera MV att du vill åka fredag 19 mars kl. 06.00

2016-03-11
De har lokaliserat problemet men de har ännu ej kunnat lösa problemet som är i programvaran. Ni kan endast programmera motorvärmarna med timerfunktionen dvs. starta den direkt de antal timmar ni väljer.

2016-03-09
Fortsatt problem med motorvärmarna med anledning av skottdagen. Programvaran behöver uppdateras och detta har visat sig vara mer komplext än förväntat, men man jobbar på det och hoppas lösa det inom kort. Information om detta kommer att läggas ut löpande.

2016-02-29
Motorvärmarna har fel datum idag p.g.a. skottår. Alla motorvärmare är inställda att det idag är 1 mars (p.g.a. att det är skottår). Tills problemet är åtgärdat så går det endast att starta motorvärmaren med ”timer” funktionen d.v.s. att den startas direkt de antal timmar som väljs. När du vill att motorvärmaren ska sluta att vara aktiv så raderar du timer-funktionen.