Snickarboden kommer att röjas och städas 2016-03-01. De saker som inte är uppmärkta med namn innan dess kommer att kastas.

BRF Solhagas styrelse