En värmeläcka har uppstått mellan fastigheterna Ledgränd 8 och 10. Värmen kommer därför behöva stängas av torsdagen den 12 januari mellan kl. 08.00-16.00 för att reparera läckan. För er som bor på Ledgränd jämna så kan era element eventuellt svalna under arbetet.