Det var länge sedan jag skrev något angående reliningen, det händer inte så mycket mer än att det går framåt sakta men säkert.
Alla boende som är berörda får information i god tid innan vi kommer till det aktuella trapphuset, allt för att du ska hinna göra val i lugn och ro innan vi kommer till dig och eventuellt börjar riva.

Informationen kommer först i brevform, sedan kommer jag att göra ett hembesök minst en månad innan start.
Till sist kommer Bygglaget veckan innan start att knacka dörr och presentera sig som också kan svara på mer specifika frågor.
Stödjegränd visar sig att det är flera badrum som ska rivas vad vi hittills har gjort på de andra två gränderna. Vi har också upptäckt ett par vattenskador.

Vi håller just nu på gården Stödjegränd 28-38. Vi kommer att avbryta för julledighet när vi är klara med Stödjegränd 36.
Stödjegränd 38 börjar vi på efter nyår så du kan fira jul i lugn och ro utan störningar från oss.  

Cirkatider på de resterande gårdarna.
Stödjegränd 40-50                    vecka 4-19
Stödjegränd 2-10                      Vecka 16-29 (observera semestertider)

Stödjegränd udda som även är den sista delen av projektet börjar vi med efter semestern 2024 och vi beräknar att vi bli helt färdiga sen höst/vinter 2025.

Observera att dessa tider är väldigt osäkra då vi inte vet i förväg hur det ser ut i avloppen förrän vi filmar dem.
Jag finns också tillgänglig på Solhagagården varje måndag och onsdag mellan 08:30-12:30 om man har några frågor.

Vill passa på att önska en God Jul och Ett Gott Nytt år.

//Gunilla Wickman Rostedt
Projektledare Relining