AKTUELLT

Avgiftsfri besöksparkering, 20-22 april

Under sandupptagningen kommer besöksparkeringarna att vara avgiftsfria. Det gäller från tisdag 20 april kl. 17.00 till och med torsdag 22 april kl. 18.00 Med vänlig hälsningstyrelsen

Sandsopning, 21-22 april

När det sker vid din p-plats och med hänvisning till vart du får parkera står på skyltarna vid parkeringarna. Arbetet utförs med framblåsning och sopning och därför är det mycket viktigt att du flyttar din bil [...]

STAMRENOVERING

AKTIVITETER

Aktiviteter under 2021

De flesta aktiviteter är inställda tills vidare på grund av COVID-19. Håll dig uppdaterad genom att titta på anslagstavlan och [...]