Du har fått uppdaterade versioner av stadgarna i och med nya regler i bostadsrättslagen samt några övriga ändringar i Solhagas stadgar som beslutades på stämman.

Solhagas gula har arbetats om för att göra den mer tidlös. Namn och företag har tagits bort då det ändras över tid. Vi har också uppdaterat vissa stycken så det stämmer överens med våra stadgar.
Gäller främst den del där föreningen eller medlemmen betalar.

Ersätt med de nya stadgarna och Solhagas Gula i din Solhagapärm.

BRF Solhagas styrelse