Som säkert många har uppmärksammat har stolpar satts upp i gången mot inre parkeringen på samtliga gränder. Boende och andra som inte velat öppna bommarna och ta den vägen, har kört in på gårdarna denna väg. Detta har inneburit en stor risk för gående och cyklister som färdas innanför eftersom sikten är obefintlig. Permobiler och HSB’s elbil skall fortfarande få plats, därför är den placerad lite åt sidan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen