Välkomna till årsstämman onsdagen 2/5 2018 kl. 18.00 på Solhagagården.

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsföreningen. Stämman visar att en bostadsrättsförening präglas av demokrati och att alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen.  Att sköta den löpande förvaltningen av en föreningen genom föreningsstämma skulle bli alltför ineffektivt och det är därför stämman väljer en styrelse som får i uppgift att sköta det löpande

Ps: Glöm inte ta med legitimation, dagordning, deltagarkort och fullmaktskort (om du har fullmakt för någon annan).

Välkomna önskar styrelsen