Det som är självklart för oss som jobbar med fastigheter är inte lika självklart för andra.
Ibland är det lätt att glömma bort. Ger vi för mycket information eller för lite? Det är en svår balansgång.
Tack vare feedback från er medlemmar så tar vi till oss era åsikter för att kunna underlätta för alla framåt i tiden.
En fråga som dykt upp nu på slutet i samband med reliningen är när vatten och avlopp stängs av och hur länge det ska vara avstängt. Där har det skett lite förändringar sedan vi började i september.
Nu är vatten och avlopp helt avstängt under de 14 dagar då reliningen pågår. (Något längre i hörntrapphusen)

Varför har vi då tagit det beslutet?
Tyvärr har det spolats i kranar och hällts ut vätska i avloppen trots spolningsförbud. Alltså kan vi inte riskera att ha något vatten på alls.
Här nedan Följer en kortare beskrivning hur vatten och avlopp blir påverkat och när.

1. Under rivning och demontering av toaletter/tvättställsavlopp stängs vattnet av under kortare perioder under cirka 4 dagar. Informationen gällande vattenavstängningen kommer alltid i din brevlåda.

2. MCM relinar – Då är vatten och avlopp helt avstängt under 2 veckors tid för att säkerhetsställa att inget vatten spolas i avloppen. (Information i brevlådan innan vi stänger av vattnet)

3. Återställning av demonterade toalettstolar/tvättställsavlopp i badrum och lilltoa som demonterats i samband med MCM.s reliningsarbete. Detta sker löpande, och nu kan den som inte behöver byta golvbrunn använda sitt badrum som vanligt.

4. Återställning påbörjas av rivna badrum på grund av golvbrunnsbyte.

Under den tiden vattnet är avstängt så erbjuder vi alltid er en husvagnstoalett att ha i din lägenhet samt vattendunkar. Duschmöjligheter finns på Solhagagården eller i duschvagnen som står vid din tvättstuga. Om du har funderingar när vi är i ditt trapphus så är det bara att fråga någon som är på plats.

Vid pennan

Gunilla Wickman Rostedt

Projektledare/Teknisk Förvaltare