PARKERINGAR

Garage och p-platser i Brf Solhaga följer inte lägenheten utan hyrs och sägs upp genom ett separat avtal. Boende som har bil kan hyra garage eller p-plats till samtliga bilar man behöver parkera i området. Endast ett garage/en carportplats får hyras per bostadsrätt. Den som har flera bilar kan däremot hyra flera p-platser.

Gästparkering

Boende får stå på gästparkeringarna under förutsättning att besöksavgiften är betald. Hemsjukvården och handikapparkeringarna är undantagna från att betala avgiften förutsatt att parkeringstillstånd syns tydligt i framrutan (parkeringstillstånd finns att hämta på Solhagas reception). Det går att betala med kort, appen Easypark och sms-betalning. Ingen kontant betalning på grund av stöldrisken. Du kan ladda hem appen redan nu http://app.easypark.net/, eller via App Store eller Google Play. För sms-parkering följ instruktionerna på skylten och sms:a till 010-333 44 00. Parkeringsautomaterna är placerade i början av Stödjegränd, Stolpgränd och mitt på Solursgränd. Observera att det kan tillkomma avgifter vid användning av app och sms.

Garage och carport

Garagen är uppvärmda och carportarna är försedda med motorvärmare med individuell elmätning. Om du är intresserad av antingen garage eller carport så behöver du normalt stå i kö tills att något blir ledigt. Det är separata kölistor för garage och carportar, det är därför extra viktigt att meddela om du vill ställa sig i båda kölistorna. Kontakta bovärdinnan via e-post (solhagasreception@gmail.com)eller telefon (tel.nr. 019-27 00 44) för att anmäla dig till kön eller för övrig information angående parkeringsplatser.

Garageportsöppnare

Vissa garageportar är utrustade med motor- garageportsöppnare. Dessa har installerats av boende som hyrt garaget tidigare. Dessa garageportsöppnare är inget som föreningen står för, eller underhåller. Om du vill installera en garageportsöppnare så måste den vara CE-märkt.

För att säkerställa att elinstallationen blir korrekt så kräver föreningen att installationen utförs av en av föreningen godkänd installatör. Elinstallationen för att koppla på garageportsöppnare får därför endast utföras av Adolfsbergs Elteknik tfn: 019-12 54 00.

Säkerhet

Området bevakas av AVARN Security, vid felparkeringar eller incidenter ring 021-31 45 60. Om du har din bil i garage så är det ditt ansvar att se till att garagedörren är låst. Om AVARN blir utkallad för att stänga din garagedörr, blir du betalningsskyldig.

Brandfarligt i garage
Du får förvara max 5 däck i garaget. Brandfarlig vätska måste vara inlåst och högst tillåtna mängd är fem liter bensin i reservdunk och fem liter klass 1-vätska. 

Den som ska flytta och behöver köra in på gårdar etc. ska skaffa ett körtillstånd för att undvika parkeringsböter. Dessa finns att hämta på Solhagagården.

Utbud

I Brf Solhaga finns för uthyrning:

  • 213 garageplatser varav 18 laddplatser
  • 12 laddplatser utomhus
  • 56 carportplatser med el
  • 182 p-platser med motorvärmare – normalbredd
  • 17 p-platser med motorvärmare – extra breda
  • 152 p-platser – normalbredd
  • 7 p-platser – extra breda
  • 27 p-platser för husvagn

Därutöver finns 79 besöksplatser runt om i området, varav 7 är handikapplatser.

Intresseanmälan laddplats för elbil

 

Alla boende har nu fått en intresseförfrågan i sin brevlåda.

Du kan antingen lämna in den på Solhagagården eller svara digitalt via hemsidan under parkeringar.