PARKERINGAR

Garage, carportar och p-platser i Brf Solhaga följer inte bostadsrätten utan hyrs och sägs upp genom ett separat avtal. Boende som har bil kan hyra ett garage eller carport, samt en motorvärmarplats på innerparkering. Andra parkeringsplatser kan du hyra det antal du har behov av beroende på tillgång. Du som är boende bör med fördel ha en parkeringsplats för ditt fordon. Detta ordnar du genom att ansöka eller ställa dig i kö via HSB-portalens kö-tjänst. Se instruktion under; Boende trycksaker – Nytt kösystem för parkering.

Gästparkering

Boende får stå på gästparkeringarna under förutsättning att besöksavgiften är betald. Hemsjukvården och handikapparkeringarna är undantagna från att betala avgiften förutsatt att parkeringstillstånd syns tydligt i framrutan. Det går att betala med kort, appen Easypark och sms-betalning. Du kan ladda hem appen redan nu http://app.easypark.net/, eller via App Store eller Google Play. För sms-parkering följ instruktionerna på skylten och sms:a till 010-333 44 00. Parkeringsautomaterna är placerade i början av Stödjegränd, Stolpgränd och mitt på Solursgränd. Betald besöksavgift gäller på Solhagas alla besöksparkeringar i området.  Observera att det kan tillkomma avgifter vid användning av app och sms.

Garage och carport

Garagen är uppvärmda och carportarna är försedda med motorvärmare med individuell elmätning. Om du är intresserad av antingen garage eller carport så behöver du normalt stå i kö tills att något blir ledigt, se ovan om HSB-portalens kösystem. Du som står i kö för garage och carport får köa till alla garage och carports i hela området. Det är alltså inte längre avgränsat till en halvgränd. När erbjudande kommer specificeras adressen där garaget/carporten är ledigt. Är du inte intresserad svarar du inte alls. Är du intresserad anmäler du ditt intresse. Tackar du nej behåller du din plats i kön.

Garageportsöppnare

Vissa garageportar är utrustade med motor- garageportsöppnare. Dessa har installerats av boende som hyrt garaget tidigare. Dessa garageportsöppnare är inget som föreningen står för, eller underhåller. Om du vill installera en garageportsöppnare så måste den vara CE-märkt.

För att säkerställa att elinstallationen blir korrekt så kräver föreningen att installationen utförs av en av föreningen godkänd installatör.

Laddplatser till elbilar

Du som har en el-bil har möjlighet hyra en parkeringsplats eller garageplats med ladd-stolpe. Dessa platser hyrs endast ut till dig som har fordon som har behov av en ladd-plats. Du behöver därför kunna bevisa att du har ett el-, eller el-hybridfordon.

Utbud

I Brf Solhaga finns för uthyrning:

  • 213 garageplatser varav 18 laddplatser
  • 12 laddplatser utomhus
  • 56 carportplatser med el
  • 182 p-platser med motorvärmare – normalbredd
  • 17 p-platser med motorvärmare – extra breda
  • 152 p-platser – normalbredd
  • 7 p-platser – extra breda
  • 27 p-platser för husvagn

Därutöver finns 79 besöksplatser runt om i området, varav 7 är handikapplatser.

Säkerhet

Området bevakas av AVARN Security, vid felparkeringar eller incidenter ring 021-31 45 60. Om du har din bil i garage så är det ditt ansvar att se till att garagedörren är stängd och låst. Om AVARN blir utkallad för att stänga din garagedörr, blir du betalningsskyldig.

Brandfarligt i garage
Du får förvara max 5 däck i garaget. Brandfarlig vätska måste vara inlåst och högst tillåtna mängd är fem liter bensin i reservdunk och fem liter klass 1-vätska.

Den som ska flytta och behöver köra in på gårdar etc. ska skaffa ett körtillstånd för att undvika parkeringsböter. Dessa finns att hämta på Solhagagården.