TV & INTERNET

Tv

Solhaga är anslutet till Tele2 kabel-TV.

Solhaga har ett gruppavtal med Tele2. Det omfattar ett grundutbud av kanaler. För att få tillgång till dessa kanaler behöver man ett programkort som skickas av Tele2 utan kostnad. Den boende måste själv ringa eller maila Tele2 kundtjänst och be om ett kort. Uppge ert namn, att ni bor i Brf Solhaga, Örebro och er adress. För att kunna använda kortet behöver man en box eller TV modul vilket man bekostar själv.

För mer information om kanalerna, se Tele2 hemsida eller ring kundservice 90222
Kanaler via Tele2 kan komma att bytas eller tas bort utan att föreningen kan påverka detta.

Vill man utöka med fler digitala kanaler behöver man teckna abonnemang hos Tele2. tel. 90 222 eller gå in på www.tele2.se

Information om hur du felanmäler tv-kanalerna finns på sidan ”Felanmälan”.

Internet

Om man vill ha internet så är det upp till den boende själv att teckna avtal med en leverantör. Det finns möjlighet att koppla upp sig till Tele2´s kabelnät (tre hål i väggen). För mer information ring Tele2 tel. 90 222 eller gå in på www.tele2.se

Det finns inget fibernät i området. Andra alternativ till internet är via telenätet eller mobilt bredband.