Kontaktpersoner

Roll Namn Telefon E-post
Senioransvarig Anita Alm 019-27 87 31
Junioransvarig Anna-Karin Steen 070-310 76 20
Pubansvarig Mikael Lundqvist 070-632 18 72
Studieansvarig Jan Alm 019-27 27 64
Reseansvarig Bodil Johansson 019-27 20 16
Badparksvärd Fredrik Steen 070-206 28 97  fredriksteen@hotmail.com
Valberedning Lars Dahlström 019-27 04 87
Valberedning Dan Bodin 019-26 05 46
Valberedning Tommy Scott 072-520 71 80
Grändekoansvarig Annelie Evertsson 070-458 27 44
Hemsideansvarig Johan Bernström 070-814 18 80  johan.bernstrom@gmail.com
Boservice Désirée Thell 019-27 00 44  solhagasreception@gmail.com
Garage och p-platser Désirée Thell 019-27 00 44  solhagasreception@gmail.com
HSB Kundtjänst 010-303 27 00
AVARN Security Felparkeringar 010-222 34 10