Grusupptagning på Solhagas parkeringar, med början 16 april

Tisdag 16 april kl. 06.30 -16.00 sopas Ledgränd och hela Solursgränds parkeringar (vägen upp till Solhagagården).Måndag 22 april kl. 06.30 - 16.00 sopas Stödjegränds parkeringar.Måndag 29 april kl. 06.30 - 16.00 sopas Stolpgränds parkeringar.Under dessa dagar och tider måste alla bilar flyttas från parkeringarna för att undvika skador och damm på bilarna.Alla besöksparkeringar i Solhaga är under dessa dagar och tider avgiftsfria.Ni får inte parkera på gräsmattorna. Med vänlig hälsningBrf Solhagas styrelse

Digital köhantering för husbil- och husvagnsplats, 8 april

Vi har tidigare informerat om införandet av att all köhantering för parkering numera hanteras via en digital portal. Från 8 april införs även köhanteringen digitalt för husbil och husvagnsplats. Se vidare information under: Boende - Trycksaker - Lägenhetspärm - Nytt kösystem för parkering Med vänlig hälsningBrf Solhagas styrelse

Grusupptagningen är påbörjad, 26 mars

Nu är våren här, och även om det ännu kan det komma lite snö så är det dags att få undan allt grus. Grovsopningen har redan kommit igång, sedan börjar sopningen på riktigt den 2 april. Kom ihåg att flytta bilen när parkeringarna ska sopas. Skyltar kommer att sättas upp när det är dags, och då kan du parkera på besöksparkeringarna gratis. Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattorna. Med vänlig hälsningBrf Solhagas styrelse

Första månadens nyhetsbrev kommer inom kort, 28 februari

Vi i styrelsen kommer nu att prova att informera er medlemmar genom att skicka ut ett månadsbrev som samlar informationen som är aktuell just då och där vi har chans att tala om lite vad som är händer med olika aktiviteter och projekt. Vi kommer att ha en prövotid på 6 månader och efter det göra en utvärdering. Månaden juli utgår. Med vänlig hälsningBrf Solhagas styrelse

Gruppavtal Tele2, 2024

På stämman förra året togs beslut på att föreningen ska ha ett gruppavtal för bredband. Efter en marknadsundersökning har vi nu tecknat ett gruppavtal med Tele2 som omfattar bredband (hastighet500/500), TV  och IP telefoni. Projektet kommer att starta när tjälen gått ur jorden och man kan börja gräva för att lägga fiber in till husen. Vi kommer att informera löpande under projektets gång och vi hoppas allt ska vara klart  under hösten 2024.Det kan vara bra att undvika att skriva på ett långtidsavtal med en annan aktör än Tele 2 för att undvika att betala dubbelt. Utbudet på kanaler kommer att [...]

Motion till stämman, 2024

En motion kan lämnas in hela året, men brukar bli aktuellt lagom till stämman. Alla hushåll har nu fått en motionsmall i brevlådan. En motion behöver följa ett viss format som står beskrivet tillsammans med mallen.Det går att maila in en scannad kopia till solhagasreception@gmail.com, eller använda motionsmallen under "Trycksaker".Motionen ska vara inlämnad i brevlådan på Solhagagården eller inskickad senast den 29 februari, 2024 kl. 24:00 Med vänlig hälsningBRF Solhagas styrelse

Brf Solhaga upphör med kontanthantering, 1 februari

Från och med den 1 februari kommer kontanthanteringen försvinna från receptionen. Anledningen är att hanteringen av kontanter avtar mer och mer och är kostsamt för föreningen.Kontanthanteringen kommer att behållas för att betala för kopiering, förutsatt att det är jämna pengar. Kopieringsavgiften är idag 3 kr/sida ( max 20 sidor).Du betalar annars med kort i receptionen för inköp eller hyra av Stora salen etc.Kontanthanteringen ska finnas kvar för alla kommittéers evenemang då du även kan använda Swish. Med vänlig hälsningBRF Solhagas styrelse

Tvätt- och sophusvärd sökes, 15 januari

Brf Solhagas har en tvätt- och sophusvärd för varje halvgränd. Nu söker vi en värd till Stödjegränd udda. Som tvätt- och sophusvärd är du förtroendevald av styrelsen. En årlig ersättning utgår.Värdarna träffas med jämna mellanrum.I korthet har du följande arbetsuppgifter;• Du ansvarar lite extra för tvättstugan och sophuset på din halvgränd. Arbetet lägger du upp själv och efter behov.• Du finns tillgänglig för frågor kring sopsortering eller tvättstugregler.• Du har även uppdraget att välkomna alla som flyttar in nya på din halvgränd med information och Solhagas lilla gula.• Du har en nyckel till grovsoprummet som boende kan låna för att lämna [...]

Till toppen