Det var länge sedan jag uppdaterade er boende vart vi är i reliningsprojektet.

Efter sommarsemestern så avslutade vi arbetet på Ledgränd 62-64 och har nu flyttat upp till Led 14-24. Runt årsskiftet eller strax därefter går vi vidare till Led 44-54 innan vi tar de sista fastigheterna uppe vid Strömstarens förskola. Allt fungerar fortfarande som planerat, och problem som uppstår på vägen har entreprenören hittills lyckats lösa. Den mesta tiden går åt till att riva och återställa badrum på grund av gamla golvbrunnar. Av de 38 trapphus vi har varit inne i sedan starten hösten 2017 så har vi rivit minst ett eller flera badrum i 36 av dem.

I takt med att vi flyttar oss från gård till gård så flyttar vi även med containrarna.
Vi gör allt för att inte ställa dem så att de skymmer eller stör er boende mer än nödvändigt.
Men för att inte stå i vägen för eventuella ambulanser, färdtjänst osv. så använder vi gräsmattorna i första hand.
Duschvagnen flyttas också med när vi byter halvgränd. Den placeras alltid utanför tvättstugan på bästa möjliga plats.
Anledningen till att den placeras där är att vi behöver avlopp, vatten och el för att duschvagnen ska fungera och det går endast att ta från tvättstugorna.

När vi till sensommaren/hösten -20 blir klara med Ledgränd går vi vidare till Stolpgränd jämna och arbetar oss sedan sakta uppåt mot Stödjegränd.