Börje och Desirée läser igenom befintlig info och Johan flyttar det aktuella hit. vecka 27.