Avfallshantering

Brf Solhaga har 6 sophus centralt belägna på respektive halvgränd. Därutöver finns ett grovsoprum för sopor som inte kan sorteras i miljöstationerna.

Sophus

Samtliga sophus fungerar som kompletta miljöstationer där alla avfallsfraktioner som sorteras i Örebro kommun kan slängas.

Följande avfallsfraktioner får slängas i sophusen:
• Tidningspapper
• Kartong-/pappersförpackningar
• Vitt glas
• Färgat glas
• Mjuk plast
• Hård plast
• Metallförpackningar
• Lysrör
• Glödlampor
• Lågenergilampor
• Småelektronik
• Trädgårdsavfall
• Komposterbart hushållsavfall
• Övrigt hushållsavfall

Kontakt

Kontakta sophus- och tvättstugevärden på din halvgränd om du har frågor:

Område Namn Telefon
Stolpgränd jämna Majvor Tollofsén 019-25 50 99
Stolpgränd udda Birger Eriksson 072-502 46 01
Ledgränd jämna Almira Kozarcanin 073-946 43 66
Ledgränd udda Git Velamsson 073-073-872 38 03
Stödjegränd jämna Claes Johansson 070-692 15 12
Stödjegränd udda Ingrid Johansson 070-427 12 76