Parkeringar 2018-03-27T13:12:35+00:00

Parkeringar

Garage och p-platser i Brf Solhaga följer inte lägenheten utan hyrs och sägs upp genom ett separat avtal. Boende som har bil måste hyra garage eller p-plats till samtliga bilar man behöver parkera i området. Endast ett garage/en carportplats får hyras per bostadsrätt. Den som har flera bilar kan däremot hyra flera p-platser.

Utbud

I Brf Solhaga finns för uthyrning:

  • 213 garageplatser
  • 56 carportplatser
  • 182 p-platser med motorvärmare – normalbredd
  • 17 p-platser med motorvärmare – extra breda
  • 145 p-platser – normalbredd
  • 7 p-platser – extra breda
  • 27 p-platser för husvagn

Därutöver finns 105 besöksplatser runt om i området, varav 7 är handikapplatser.

Garage

Garage och carportar renoverades under 2006-2007. Bl.a byttes samtliga portar. Den som hyr kan på egen bekostnad få portautomatik monterad. Carportarna, som är belägna på Solursgränd samt Ledgränd, är försedda med motorvärmare. Motorvärmarna har timer.

För garage och carport är det kösystem. Det är separata kölistor för garage och carportar, det är därför extra viktigt att meddela om man vill ställa sig i båda kölistorna. Ring Bovärdinna (tfn 27 00 44) för att anmäla dig till kön eller för övrig information ang. p-platser.

Säkerhet

Området parkeringsbevakas av AVARN Security tfn 010-222 3410. Besöksparkering på skyltade platser och enligt angivna tider och regler är kostnadsfri. Boende får inte parkera på besöksparkering mellan 18 och 06.

Den som har besök som behöver parkera under längre tid, ska flytta och behöver köra in på gårdar etc. skall skaffa ett parkeringstillstånd för att undvika parkeringsböter. Dessa finns att hämta på Solhagagården. Den som hyr en p-plats svarar själv för snöröjning av denna.