Årsavgiften kommer att höjas med 3,2 %/månad från och med 1 januari 2019.
3,0 % avser den pågående reliningen.
0,2 % beror på kraftigt höjda tomträttsavgälder samt höjd försäkringspremie.

Byte av parkeringsplats
Vid byte av parkeringsplats, (gäller alla slags parkeringar samt MC och mopedplats) kommer Brf Solhaga att debitera den boende 500 kr för bytet.

Detta kommer att börja gälla från och med 1 januari 2019.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse