För att avgifterna eller hyran för parkering/carport och garage ska vara baserad på faktiska kostnader har styrelsen beslutat om justering av parkeringsavgifterna i Solhaga.

Beräkningen är gjord på bland annat tomträttsavgäld, byggnadskostnader för garage och carport, underhåll i form av asfaltering, linjemålning samt skottning, sandning och sopning. De nya avgifterna kommer att börja gälla den 1 april och de nya avierna kommer att gå ut i vanlig ordning under mars månad.

Typ av parkering Nuvarande avgift Från och med 1 april 2018
Parkering utan el 95 SEK 130 SEK
Parkering extra bred utan el 105 SEK 150 SEK
Parkering med el 160 SEK 160 SEK
Parkering extra bred med el 180 SEK 180 SEK
Carport 235 SEK 270 SEK
Garage 330 SEK 360 SEK
Husvagnsparkering 125 SEK 150 SEK

 

Med vänlig hälsning
BRF Solhagas styrelse