Eldkorgar och kolgrillar får inte användas på altan eller balkong, de ska ställas på ett säkert ställe på gården, eller på en yta fri från närhet till en byggnad eller något brännbart och skall inte lämnas obevakad. Endast el- och gasolgrill är tillåten på uteplatsen, men tänk på oset, och ställ gärna ut grillen en bit från huskroppen när du grillar.
Endast el-grill är tillåtet på balkong.
Använd gärna våra fasta grillar som finns på varje gård! Efter användning, var noga med att göra rent gallret, ta bort kol och lämna gillen och området omkring städat och fint.
När du grillar, visa hänsyn och se till så att oset från grillen inte kommer in till grannarna.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse