Med anledning av att G4S byter namn till AVARN Security så kommer dessa nya skyltar att ersätta de gamla. Bytet sker någon gång under sommaren.