Endast transparent balkongnät får sättas upp. Se länk 
Nätet får inte fästas i fasaden!

Hälsningar
Ordförande Börje Larsson