BRF Solhagas har en tvätt- och sophusvärd för varje halvgränd. Som tvätt- och sophusvärd är du förtroendevald av styrelsen. En årlig ersättning utgår. Värdarna träffas med jämna mellanrum.

I korthet har du följande arbetsuppgifter;

  • Du ansvarar lite extra för tvättstugan och sophuset på din halvgränd. Arbetet lägger du upp själv och efter behov.
  • Du finns tillgänglig för frågor kring sopsortering eller tvättstugeregler.
  • Du har även uppdraget att välkomna alla som flyttar in nya på din halvgränd med information och Solhagas lilla gula.
  • Du har en nyckel till grovsoprummet som boende kan låna för att lämna miljöfarligt avfall, byggavfall och annat som sorteras som grovsopor.

Du kommer att få introduktion och kontaktuppgift för frågor.

Skicka in din intresseanmälan och berätta lite om dig själv, via brev eller mejl till Solhagagården senast 2023-01-15, tillträde så snart som möjligt.
E-post: solhagasreception@gmail.com

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse