Från och med den 1 februari kommer kontanthanteringen försvinna från receptionen. Anledningen är att hanteringen av kontanter avtar mer och mer och är kostsamt för föreningen.
Kontanthanteringen kommer att behållas för att betala för kopiering, förutsatt att det är jämna pengar. Kopieringsavgiften är idag 3 kr/sida ( max 20 sidor).
Du betalar annars med kort i receptionen för inköp eller hyra av Stora salen etc.
Kontanthanteringen ska finnas kvar för alla kommittéers evenemang då du även kan använda Swish.

Med vänlig hälsning
BRF Solhagas styrelse