Under våren/försommaren 2017 kommer E.ON att behöva byta ut flera fjärrvärmeledningar i Solhaga på grund av ålder och diverse läckor. Det kommer betyda att framkomligheten för främst gående och cyklister kommer att vara begränsad under en tid. Se den rosa markeringen på bilden för aktuella områden.

Mer information när exakt i tiden E.ON påbörjar bytet av fjärrvärmeledningarna kommer direkt i din brevlåda.

Med vänlig hälsning
Gunilla Wickman Rostedt
Projektledare