Comhems teknikavdelning har upptäck en del störningar i områdesnätet inom Solhaga. Detta ska åtgärdas och Comhems tekniker står beredda att starta detta arbete denna vecka. En del gamla komponenter kommer att bytas ut mot nya och gå igenom nätet så att det blir bra kvalitet på samtliga tjänster.
Arbetet beräknas ta upp mot ett par veckor innan allt är klart

Hälsningar Comhem
genom Brf Solhagas styrelse