Kring år 2010 byttes innerdörrarna ut och vi fick nya nycklar som även går till sophusen. Tagg-systemet infördes för ytterdörrar, cykelrum, soprum och tvättstugor. Även cylindrarna byttes för att passa de nya nycklarna utom i dörrarna till tvättstugorna.
Därför kommer nu dessa bytas ut för att passa de nya nycklarna så att du kan använda både taggen och nyckeln för att komma in.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse