Följ med till det fantastiska Nordjylland och besök ett antal danska pärlor. Vi besöker bl.a. Fredrikshamn, Skagen, Ålborg, Saeby och Ebeltoft.
Priset för Solhagabor 8 900 kr, övriga 9 400 kr.
Avfärd från Haga centrum 2/8 kl. 08.30, tillbaka 7/8 ca. kl. 21.30
För mer information se dagsprogrammet.

Anmälan senast 1 juli till Koboltresor på mail info@koboltresor.se eller tfn: 019-12 22 00
Säg att ni bokar via Solhaga.

Hälsningar
Bodil Johansson, Reseansvarig